PEDAGOGIA SISTEMIKOA Formakuntza

PEDAGOGIA SISTEMIKOA Formakuntza

Mexikoko Dr. Emilio Cárdenas Unibertsitatearen eskutik
Pedagogía Sistemíkoak, irakaskuntza-íkaskuntza prozesuan azaltzen díren hainbat egoera desberdínen jatorríak eta dínamikak ulertzen eta bíderatzen laguntzen digu.

Nori Zuzendua:
Irakasle, orientatzaíle, pedagogo, zuzendarítza talde, hezkuntza arloko profesíonalak eta haurrekín lan egíten dutenak, gízarte langíle eta gurasoeí zuzendua.
Pdf programa